Program konferencji

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń od uczestników.

Ramowy program konferencji – 16 grudnia 2022 roku:

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji, przemowy powitalne

10.15 – 10.30 Prezentacja efektów projektu: „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii

10.30 – 12.00 Sesja plenarna

– wystąpienia głównych prelegentów

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 14.00 Sesja plenarna c. d.

14.00 – 14.30 – Obiad

14.30 – 16.00 Sesja plenarna c.d.

16.00 – 16.30 – Podsumowanie Konferencji i dyskusja