Przesyłanie artykułów

Możliwości publikacji

Organizatorzy zapraszają do współpracy przy tworzeniu książek współautorskich, które będą efektem prac badawczych oraz wystąpień i dyskusji w trakcie konferencji.

Istnieje również możliwość zgłaszania artykułów do czasopism w zależności od tematyki i języka publikacji:

– w j. angielskim “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis (20 pkt.)

– w j. polskim „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne (20 pkt.).

Procedura przesyłania artykułów na Konferencję:

  • Każdy z uczestników konferencji może przesłać jeden artykuł do publikacji naukowej. Istnieje możliwość przesyłania prac współautorskich.
  • Pierwszy etap – przesłanie abstraktu wraz ze zgłoszeniem na Konferencję – do 30 kwietnia 2020 roku.
    • Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej konferencji: www.konferencje.rozwojlokalny.pl
  • Drugi etap – po akceptacji abstraktu – przesłanie pełnej wersji artykułu – do  30 września 2020 roku
  • Trzeci etap – przesłanie ostatecznej wersji artykułu – do  15 grudnia 2020 roku.