Przesyłanie artykułów

Procedura przesyłania artykułów na Konferencję:

  • Każdy z uczestników konferencji może przesłać jeden artykuł do publikacji naukowej. Istnieje możliwość przesyłania prac współautorskich.
  • Pierwszy etap – przesłanie abstraktu wraz ze zgłoszeniem na Konferencję – do 15 kwietnia 2024 roku.
    • Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej konferencji: www.konferencje.rozwojlokalny.pl
  • Drugi etap – po akceptacji abstraktu – przesłanie pełnej wersji artykułu – do  30 września 2024 roku.