Organizatorzy

Głównym organizatorem konferencji jest Katedra Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Konferencja  jest objęta Patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS

Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego

Komitet Organizacyjny:

dr Monika Sidor – przewodnicząca

dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz

dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

dr Justyna Wasil

 

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. US dr hab. Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. UKW dr hab. Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. UG dr hab. Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)

Prof. UMCS dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. UŁ dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki)

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Mariusz Sienkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr Marcin Sakowicz (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego)