Organizatorzy

Komitet naukowy konferencji:

  • dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska – Przewodnicząca Komitetu Naukowego – UMCS
  • dr hab., prof. ucz., Elwira Gross-Gołacka – Uniwersytet Warszawski
  • dr Agnieszka Ziętek – UMCS
  • dr Monika Sidor – UMCS
  • dr Justyna Wasil – UMCS
  • dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz, prof. UMCS

Komitet organizacyjny konferencji:

  • dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz, prof. UMCS – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

tel. 602433676, e-mail:

  • dr Marta Drabczuk – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

e-mail:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego       

Katedra Administracji Publicznej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Samorząd Miasta Leova / Primăria orașului Leova / Moldova