Organizatorzy

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Partnerem organizacyjnym konferencji jest Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

 

Komitet naukowy konferencji

prof. dr hab. Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski)

prof. US dr hab. Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Kamil Glinka (Uniwersytet Wrocławski)

prof. UMCS dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. UKW dr hab. Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Stanisław Michałowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. UG dr hab. Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. UMCS dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. UMCS dr Jolanta Rodzoś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Marcin Sakowicz (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)

prof. UMCS dr hab. Mariusz Sienkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki)

prof. US dr hab. Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

prof. UMCS dr hab. Wojciech Ziętara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Komitet organizacyjny konferencji

dr Monika Sidor – przewodnicząca

dr hab. Mariusz W. Sienkiewicz, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska, prof. UMCS

dr Justyna Wasil