Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS (część plenarna)
Pl. Litewski 3 oraz w Nałęczowie w hotelu Termy Pałacowe (część panelowa, nocleg i pozostałe punkty programu).