Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnej i zdalnej. Obrady będą prowadzone z Lublina oraz Kiszyniowa z Mołdawii.

Miejscem konferencji w Lublinie będzie Sala Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Adres: ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin.