Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnej i zdalnej. Obrady będą prowadzone z Lublina oraz Kiszyniowa z Mołdawii.

Miejscem konferencji w Lublinie będzie AULA 1.09  – Budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Adres: ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin.