Ważne daty

  • do 15 kwietnia 2024 roku – zgłoszenia udziału w konferencji  – prosimy dokonywać  za pośrednictwem formularza na stronie www.konferencje.rozwojlokalny.pl
  • do 3o kwietnia 2024 roku – wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 6-7 czerwca 2024 roku – organizacja konferencji
  • do 30 września 2024 roku – przesłanie artykułów do publikacji