Ważne daty

 

Z uwagi na istniejący w Polsce stan epidemii termin konferencji uległ przesunięciu na wrzesień 2020 roku.

Terminy związane z procesem organizacji konferencji zostaną podane w maju 2020 r.