Ważne daty

 

  • 10 listopada 2022 – termin rejestracji na konferencję oraz przesłania abstraktu
    • termin wydłużony do 21 listopada
  • 15 listopada 2022 – termin wyboru abstraktów
  • 20 listopada 2022 – publikacja programu konferencji
  • 30 listopada 2022 – termin nadsyłania pełnych artykułów do publikacji
  • 14 grudnia 2022 – publikacja przesłanych artykułów w formie recenzowanej monografii
  • 16 grudnia 2022 – termin organizacji konferencji.