Opłaty konferencyjne i płatność

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie organizowana w formie zdalnej oraz stacjonarnej. Obrady będą prowadzone w Lublinie oraz Kiszyniowie w Mołdawii.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie dla uczestników: materiały konferencyjne, poczęstunek oraz publikację przyjętego do druku artykułu w monografii zbiorowej pod redakcją.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz zakwaterowania uczestników.

 

Konferencja jest działaniem realizowanym w ramach projektu: „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii

Więcej o projekcie: www.revitalization.localdevelopment.eu

 

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP