Publikacje

Udostępniamy monografię naukową poświęconą problematyce dialogu obywatelskiego.

DIALOG OBYWATELSKI
Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

ZAPRASZAMY DO LEKTURY