Ogólnopolska konferencja naukowa

30 lat samorządu gminnego w Polsce – w procesie zmiany

Lublin – Nałęczów, 18-19 czerwca 2020 r.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej doświadczeniu reformowania i funkcjonowania samorządu gminnego w 30 rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych – ustawy o samorządzie terytorialnym. Wybory samorządowe w dniu 27 maja 1990 r. były pierwszymi w pełni demokratycznymi wyborami po transformacji ustrojowej. W pierwszych latach nowej rzeczywistości politycznej to właśnie gminy były jedynymi jednostkami samorządu terytorialnego, w których wspólnoty lokalne uzyskały prawo wyboru swoich przedstawicieli. Dopełnienie reformy administracji w Polsce nastąpiło w 1998 r., kiedy to utworzono samorządowe powiaty i województwa.

Podjęte w latach 90-tych reformy administracyjne nie ukształtowały jednakże ostatecznie samorządu gminnego. Proces integracji z Unią Europejską, w tym w sferze społeczno-gospodarczej, sprawił iż współczesny samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności publicznej co w latach 90. Z tego względu wciąż bardzo aktualne stają się pytania o zakres, formy, skuteczność i efektywność działania społeczności lokalnych i ich wybieranych przedstawicieli.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko ujętej tematyki samorządowej. Organizatorzy mają nadzieję, że w wyniku podjętej interdyscyplinarnej dyskusji zostaną wypracowane rekomendacje, kierunki działań, oraz określone wyzwania na kolejne dziesięciolecie funkcjonowania samorządu gminnego.