Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Conference Topics

 

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 • dialog obywatelski w procesie rozwoju demokracji - istota, cechy charakterystyczne, rozumienie,
 • rola trzeciego sektora w dialogu obywatelskim
 • stosunek władzy publicznej do dialogu obywatelskiego
 • instytucje dialogu obywatelskiego i ich działalność
 • formy dialogu obywatelskiego
 • instrumenty i narzędzia dialogu obywatelskiego
 • polityka informacyjna władz publicznych a dialog obywatelski
 • wyniki badań związanych z istnieniem dialogu obywatelskiego
 • formułowanie polityk publicznych w oparciu o konsultacje społeczne
 • realizacja inwestycji publicznych w oparciu o konsultacje społeczne
 • przykłady rozwiązań w procesie konsultacji społecznych
 • innowacje w dialogu obywatelskim
 • perspektywy rozwoju i kierunki reform dialogu obywatelskiego w Polsce i innych krajach europejskich
 • problemy, bariery i zagrożenia rozwoju dialogu obywatelskiego
 • współpraca międzysektorowa i tworzenie partnerstw na rzecz dialogu obywatelskiego
 • upowszechnianie i źródła wiedzy na temat dialogu obywatelskiego
 • technologie edukacyjne w rozwoju dialogu obywatelskiego.

 

Zaproponowana problematyka nie wyczerpuje całości zagadnień, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego