Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Rejestracja

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracji na Konferencję zgodnie ze stanem faktycznym.


© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego