Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Publikacje

Udostępniamy monografię naukową poświęconą problematyce dialogu obywatelskiego.

DIALOG OBYWATELSKI
Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

 

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego