Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Guest Speakers & Committees

 

Głównym organizatorem Konferencji jest Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

 

 

Partnerzy organizacji Konferencji:

 

Wydział Politologii UMCS                                             Miasto Lubartów

 

Komitet naukowy Konferencji:

  • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Prof. dr hab. Stanisław Mocek - Collegium Civitas
  • Prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Prof. Inga Vilka - University of Latvia, Faculty of Economics and Management
  • Prof. Arto Haveri - School of Management at University of Tampere
  • Prof. dr hab. inż. Aleksander Noworól - Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Wojciech Misztal - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Komitet organizacyjny konferencji:

  • dr Mariusz W. Sienkiewicz  - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

tel. 602433676, e-mail: konferencje@rozwojlokalny.pl

 

  • dr Monika Sidor - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

tel. 600527428, e-mail: konferencje@rozwojlokalny.pl

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego