Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Conference Location

Konferencja odbędzie się w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS
Pl. Litewski 3

 

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego