Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Important Dates

Obowiązujące terminy związane procesem organizacji Konferencji:

 

  • 20 kwietnia 2014 - termin rejestracji na konferencję oraz przesłania abstraktu
  • 9 maja 2014 - termin wyboru abstraktów, publikacja programu konferencji
  • 30 maja 2014 - termin nadsyłania pełnych artykułów do publikacji
  • 27 czerwca 2014 - termin organizacji konferencji
  • 10 lipca 2014 - termin przesyłania ostatecznych wersji artykułów do publikacji
  • 30 sierpnia 2014 - termin publikacji monografii naukowej
© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego