Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Conference Fee and Payment

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają:

  • Koszty opłaty konferencyjnej
  • Koszty poczęstunku
  • Koszty publikacji

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz zakwaterowania uczestników.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego