Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Paper Submission Guidelines

Istnieje możliwość przesłania abstraktu, a co za tym idzie artykułu zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Każdy z uczestników konferencji może przesłać jeden abstrakt oraz artykuł do publikacji naukowej.

 

Procedura przesyłania artykułów na Konferencję:

  • Pierwszy etap - przesłanie abstraktu wraz ze zgłoszeniem na Konferencję - do dnia 20 kwietnia 2014 roku.
    • Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej konferencji.
  • Drugi etap - po akceptacji abstraktu - przesłanie pełnej wersji artykułu - do dnia 30 maja 2014 roku
  • Trzeci etap - przesłanie ostatecznej wersji artykułu - do dnia 10 lipca 2014 roku.
© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego